Uredba GDPR

Uredba GDPR vključuje določena pravila, ki se navezujejo na varstvo podatkov. Posebej pozorni bomo morali biti, kar se dotika procesov poštenosti, transparentnosti, kvalitete podatkov, varnosti, omejevanja uporabe in pozornost velja nameniti tudi zaupnosti.  Z Uredbo GDPR se bo vzpostavil nov in edinstven princip, ki bo temeljil na odgovornosti osebe, ki bo upravljal s podatki. Ta oseba bo odgovorna za vso usklajevanje, kar se varnosti podatkov tiče. Uredba GDPR temelji na dodatkih s področij zakonitosti uporabe podatkov, omejenosti uporabe podatkov, shranjevanja podatkov in odgovornosti varnosti podatkov.

Če pogledamo konkretneje, Uredba GDPR govori o tem, da morajo biti osebni podatki zbrani na takšen način, ki je za lastnika najbolj transparenten. Prav tako izpostavlja Uredba GDPR problem, ki se dotika arhiviranja podatkov. Arhiviranje podatkov bo strožje nadzorovano, kar pomeni, da se bodo morali podatki uničevati. Uredba GDPR posega tudi v način, kako so podatki shranjeni. Shranjeni morajo biti na način, da je možno identificirati posameznika, kajti to je nujno, da se podatki dodelijo v proces. Izpostaviti moramo, da bo tisti, ki bo uporabil podatke posameznika odgovoren, za vse prejete podatke in bo moral v celoti upoštevati in se ravnati po principih Uredbe GDPR.

Izpostavili bomo podatke, ki jih določa Uredba GDPR, kar se dotika postopka dokumentiranja. Nujno je potrebno, da za absolutno vse obstoječe podatke, ki se hranijo, obstajajo zabeležke, od kje smo osebne podatke dobili, kot tudi je potrebno zabeležiti s kom se ti osebni podatki delijo. V kolikor ne obstajajo dovolj točni podatki, Uredba GDPR smatra, da posredujemo tretji osebi oziroma organizaciji netočne podatke. Da bi lahko to nekako uskladili, popravili, se mora nujno opraviti revizija podatkov. Na ta način se lahko uskladijo podatki in smo skladni z Uredbo GDPR.  Uredba GDPR zahteva, da so usklajene vse te skladnosti, saj na podlagi tega, so lahko procesi usklajeni in pravilno identificirani. V primeru, da procesi dokumentiranja podatkov ne bodo usklajeni z Uredbo, jih bo potrebno izbrisati.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.