Upravnik zgradbe

Upravitelj zgradbe je pravna ali fizična oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti upravljanja nepremičnin. Pravna oseba je najpogosteje podjetje, registrirano za opravljanje dejavnosti upravljanja stavb. Upravljavca stavbe oziroma upravnika zgradbe, mora izbrati večina solastnikov. Glasovi solastnikov so ponderirani s solastniškimi deleži. Solastniki morajo po izbiri upravnika skleniti pogodbo o upravljanju. Posamezni deli zgradbe so stanovanja, poslovni prostori, garaže, parkirna mesta, skladišča…, ki so vpisana v zemljiško knjigo, to je knjigo deponiranih pogodb, v lasti posameznega solastnika stavbe in na kateri je lastninska last ločenega dela stavbe.

Upravnik zgradbe nam lahko pomaga pri urejanju zavarovanja zgradbe. Zavarovanje stanovanjske zgradbe je lahko osnovno in dodatno. Upravljavec zgradbe je dolžan objekt ustrezno zavarovati. Osnovno zavarovanje se šteje za zavarovanje objekta pred požarom in drugimi nevarnostmi ter odgovornostjo do tretjih oseb, poleg tega pa se objekt lahko zavaruje pred izlitjem vode iz kanalizacijskih in vodovodnih cevi, pokvarjenih strojev – dvigal, garažnih vrat in drugih naprav v zgradbi in v primeru razbitega stekla. Zavarovanje stavbe krije skupne dele stavbe, kritje pa zajema tudi škodo na posebnih delih, če je nastala zaradi škodnega dogodka, ki je nastal na skupnem delu. Stanovanja morajo zavarovati lastniki sami. To ni naloga upravnika stanovanjske zgradbe.

Upravitelj stavbe je dolžan solastnikom predlagati do konca leta investicijski načrt oziroma plan vzdrževalnih del na objektu za naslednje koledarsko leto. Upravitelj zgradbe predstavi plan na zboru etažnih lastnikov. Solastniki zgradbe odločajo o načrtu z glasovanjem. Odločijo se tudi o višini sredstev na kvadratni meter, ki se bodo pobirala mesečno za sredstva rezervnega sklada.

Upravnik zgradbe vam pomaga tudi pri razpisu za energetsko prenovo večstanovanjskih stavb. Predstavi vam pogoje razpisa, pomaga najti izvajalce, oceni vrednost investicijskih del, pomaga pri pridobitvi kredita, pripravi prijavno dokumentacijo.

Večina ljudi, ki živijo v večstanovanjskih stavbah, meni, da je plačilo rezervnega sklada namenjeno upravniku stavbe, vendar to seveda ni res. Rezervi sklad je skupen in strogo namenska lastnina vseh solastnikov stanovanjske stavbe.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.