Arhiv Značk: upravljanje stavb

Upravnik zgradbe

Upravitelj zgradbe je pravna ali fizična oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti upravljanja nepremičnin. Pravna oseba je najpogosteje podjetje, registrirano za opravljanje dejavnosti upravljanja stavb. Upravljavca stavbe oziroma upravnika zgradbe, mora izbrati večina solastnikov. Glasovi solastnikov so ponderirani s solastniškimi deleži. Solastniki morajo po izbiri upravnika skleniti pogodbo o upravljanju. Posamezni deli zgradbe so stanovanja, poslovni prostori, garaže, parkirna mesta, skladišča…, ki so vpisana v zemljiško knjigo, to je knjigo deponiranih pogodb, v lasti posameznega solastnika stavbe in na kateri je lastninska last ločenega dela stavbe. Beri naprej