Prevajanje po ugodni ceni

prevajanje poceniVeda, ki se ukvarja s prevajanjem, je prevodoslovje. Marsikdo namesto termina prevajanje uporablja termin tolmačenje in pri tem pozablja, da ne gre za eno in isto. Pri prevajanju gre za prenos določenega besedila iz izvornega jezika v ciljni jezik v pisni obliki, pri tolmačenju pa se besedilo iz izvornega v ciljni jezik prenese ustno. Izvorni jezik je jezik, v katerem je besedilo napisano in iz katerega se prevaja, ciljni jezik pa je jezik, v katerega se dotično besedilo prevaja. Kliknite na povezavo, če potrebujete zanesljivo agencijo za prevajanje.

Poznavanje jezikovne kulture ciljnega jezika je pri prevajanju zelo pomembno. Zakaj? Kulture imajo lahko za posamezno besedo ali besedno zvezo več različnih izrazov. Vsak od njih pa lahko odraža različno čustveno obarvanost besede oziroma besedne zveze. Prav zaradi pravilne izbire besed je prevajalčeva seznanjenost z jezikovno kulturo ciljnega jezika tako pomembna. Le na ta način lahko ohrani pravi pomen prevedenih besed.

Prevajanje sega v antični čas, kot poklic pa se je prevajalstvo razvilo šele v 20. stoletju. Dandanes je v prevajalstvu precej huda konkurenca. Pri prevajanju ločimo: prevajanje splošnih besedil, prevajanje strokovnih besedil, pravno in poslovno prevajanje in literarno prevajanje.

Prevajanje splošnih besedil je najlažja zvrst prevajanja, saj tu ni treba imeti kakšnega specifičnega oziroma strokovnega znanja.

Pri prevajanju besedil izbrane stroke (računalništvo, gradbeništvo, farmacija, podjetništvo …) mora imeti prevajalec usvojena določena strokovna znanja in termine, ki jih dotično strokovno usmerjeno osebje uporablja pri sporazumevanju. Tovrstni prevodi so pogosto še dodatno pregledani in lektorirani in za čim manj napak besedilo pred zaključkom prebere še strokovnjak.

Literarno prevajanje je eno izmed najtežjih zvrsti prevajanja. Gre za prevajanje literature, ki zajema pesmi, prozo, gledališke igre … Literatura se precej navezuje na kulturo določenega naroda, zato se lahko prevod od besedila v izhodiščnem jeziku precej razlikuje. Zelo pomembno pa je, da prevajalec pri prevodu ohrani kulturo besedila izhodiščnega jezika, saj gre za medkulturni prenos in sliko določene kulture.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.