POLITIKA ZASEBNOSTI SISTEMA PIANO

Upravljavec osebnih podatkov: PIANO MEDIA, spletni naročniški sistemi, d.o.o., s sedežem v Ljubljani, Litijska cesta 57, MŠ: 6060200, ID za DDV: SI77561759.
Za uspešno registracijo naročniškega razmerja v sistemu Piano potrebujemo nekatere Vaše osebne podatke, katere bomo upravljali v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Šteje se, da ste z registracijo naročniškega razmerja privolili v obdelavo in shranjevanje Vaših osebnih podatkov kot tudi z načinom njihovega varovanja, ravnanja in posredovanja na način kot ga opredeljuje politika zasebnosti.


Zagotavljamo Vam, da bodo Vaši osebni podatki, ki jih bomo od Vas pridobili ob registraciji naročniškega razmerja in uporabi storitev sistema Piano, varovani v skladu z določili ZVOP-1. Vsi posredovani osebni podatki naročnikov sistema Piano so namenjeni izključno uporabi storitev sistema Piano, administraciji storitev in tržnim raziskavam.
Na podlagi naročniške registracije v sistem Piano bomo poleg Vašega elektronskega naslova zbirali tudi določene podatke o Vašem obisku, kot so
– IP računalnika preko katerega dostopate do svojega naročniškega računa,
– tip naprave s katere dostopate,
– podatki o spletni strani poslovnega partnerja sistema Piano, preko katere ste dostopili do registracije za storitve sistema Piano,
– vrsta plačilne metode (številka osebnega računa ali plačilne kartice naročnika se ne beleži, prav tako tudi ne drugi podatki o plačniku storitve),
– vrsta izbrane naročnine,
– datum naročnine,
– zgodovina naročil in njihovih plačil,
– podatki o branih vsebinah (samo vsebine, ki so plačljive preko sistema Piano),
– čas zadrževanja na branih vsebinah (samo vsebine, ki so plačljive preko sistema Piano),
– povratne informacije, pridobljene na podlagi piškotkov (piškotki / cookies),
– če boste zahtevali izdajo računa za plačano naročnino tudi

  •       – ime in priimek,
    – stalno prebivališče,
    – davčna številka,
    – telefonska številka,
    – elektronski naslov.

Vaše osebne podatke bomo zbirali in obdelovali z namenom:
– prepoznave in preveritve dovoljenja za dostop do storitev sistema Piano in njegovih pogodbenih partnerjev,
– aktiviranja dostopa do storitev sistema Piano in njegovih pogodbenih partnerjev,
– analize obiska in časovne dolžine zadrževanja na straneh sistema Piano in njegovih pogodbenih partnerjev.

Podatke, ki jih bomo pridobili na podlagi Vaše registracije in uporabe storitev sistema Piano, bomo uporabljali ali razkrili le za namene, zaradi katerih smo jih z Vašim privoljenjem zbirali oziroma na zahtevo uradnih organov Republike Slovenije. Razkrijemo jih tudi lahko, če je takšno ravnanje določeno v zakonu ali v dobri veri, da je takšno ukrepanje potrebno zaradi skladnosti z zakonskimi odredbami, sodnih postopkov proti upravljavcu podatkov in sistemu Piano, zaščite in varovanja pravic ter lastnine upravljavca podatkov in sistema Piano ali v nujnih okoliščinah zaradi zaščite osebne varnosti zaposlenih pri upravljavcu osebnih podatkov ali javnosti.
Z registracijo naročniškega razmerja, sprejemom splošnih pogojev in uporabo sistema Piano

– soglašate da lahko Vaše podatke (elektronski naslov in skupni odstotek obiskanosti strani partnerskega spletnega medija) posredujemo partnerskemu spletnemu mediju, preko katerega ste sklenili naročniško razmerje za sistem Piano (72/1 in 73 člen ZVOP-1 in 109 člen ZEK),

– soglašate, da lahko na Vaš e-nalov občasno pošljemo obvestila o ponudbi storitev, vključno s promocijskimi ponudbami v zvezi s storitvijo, o možnosti nakupa storitve za naslednje obdobje in dostopanja do naročniške storitve, o aktualnih ponudbah storitev, obvestila o obratovanju sistema in ostalimi obvestili v zvezi z storitvijo ponudnika. Soglasje je dano tudi za prejem obvestil o produktih in storitvah medijskih partnerjev, ki sodelujejo pri projektu Piano, kot ponudniki vsebin, vendar le tistega medija, prek katerega ste naročnino naročili.

– izjavljate, da ste seznanjeni, da Vam ne moremo zagotoviti varnosti in zasebnosti informacij, ki se prenašajo preko interneta ali elektronske pošte in da nas ne boste smatrali za kakor koli odgovorne v povezavi z uporabo vseh tovrstnih informacij s strani tretjih oseb. Sistem Piano in druge spletne strani lahko vsebujejo povezave na spletne strani, katerih upravljanje ni v naši pristojnosti. Na prakso upravljanja z osebnimi podatki, ki se dajo in zaznajo ob uporabi teh strani, nimamo vpliva in iz tega razloga tudi ne prevzemamo nobene odgovornosti, v kolikor bi prišlo do objave Vaših osebnih podatkov in morebitne kršitve Vaših osebnostnih pravic na teh spletnih straneh. Ob preusmeritvi in obisku teh strani Vam priporočamo, da se seznanite z njihovo vsebino politike zasebnosti in pravili uporabe.
Partnerski spletni mediji, ki so vključeni v sistem Piano in s katerimi je upravljavec podatkov v pogodbenem razmerju za namene izvajanja storitev in delovanja sistema Piano so:

www.delo.si; www.slovenskenovice.si, www.dnevnik.si, www.pozareport.si, www.primorskenovice.si, www.gorenjskiglas.si, www.ekipa.org, www.racunalniske-novice.si, www.autobild.si, www.podstresje.si, www.7dni.si

Naročniki sistema Piano imate pravico kadarkoli zahtevati, da upravljavec osebnih podatkov Vaše osebne podatke izbriše iz zbirk osebnih podatkov. V kolikor boste to želeli, to prosim sporočite na naslov info@pianomedia.si

To politiko zasebnosti lahko občasno spremenimo oziroma posodobimo. V tem primeru bomo ustrezno tudi spremenili datum ustrezne spremembe.

Ljubljana, dne 16.01.2012

PIANO MEDIA d.o.o.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.