Zakaj je smiselno skleniti pogodbo za zavarovanje terjatev?

terjatve izterjavaPodjetja, ki poslujejo na odloženo plačilo se velikokrat srečujejo s plačilno nedisciplino. To je še posebej problematično takrat, ko dolžniška podjetja zapadejo v stečaj ali prisilno poravnavo. Prav zato zavarovanje terjatev predstavlja odlično sredstvo, ki podjetja vnaprej zavaruje pred tveganji neizplačil. Seveda pa je za to potrebno zavarovalno pogodbo za zavarovanje terjatev skleniti vnaprej. Neporavnane kratkoročne obveznosti lahko za podjetja predstavljajo veliko finančno breme, še posebej, ko kupci ne izvršijo plačil za večje nakupe blaga ali opravljenih storitev. Večja podjetja bi morda določene zneske, ki nastanejo ob plačilni nedisciplini, lahko še nekako finančno prenesla, mala podjetja pa zaradi nekajkratnih neizplačil izstavljenih računov lahko zapadejo v resne finančne težave, ki ogrozijo celotno poslovanje. V kolikor bi si radi priskrbeli večjo varnost in vas zanima zavarovanje vaših terjatev, kliknite na povezavo https://www.coface-pkz.si/sl/zavarovanje-terjatev

Breme kratkoročnih obveznosti prevzame zavarovalnica

Sklenjena pogodba za zavarovanje terjatev določa, da se tveganja neplačil kupcev prenesejo iz podjetja na zavarovalnico, kar pomeni, da zavarovalnica prevzame vsa morebitna neplačila kupcev. Pred sklenitvijo pogodbe finančni strokovnjaki preučijo dosedanje in načrtovano poslovanje v prihodnosti s poslovnimi partnerji in kupci podjetja.

Finančni strokovnjaki v zavarovalnici analizirajo oceno tveganja in določijo ceno mesečne premije, ki je prilagojena različnim dejavnikom, kot je obseg poslovanja, zanesljivi in preverjeni kupci z različnimi bonitetnimi ocenami in dejavnik značilnosti poslovanja v določeni panogi.

Vpliv zaščite pred tveganji neplačil na poslovanje podjetja

Ko se podjetje ustrezno zavaruje pred tveganji neplačil iz naslova poslovanja, s tem pridobi na konkurenčnosti in varnosti poslovanja. Hkrati lahko podjetje lažje načrtuje poslovanje v prihodnosti, posebej, kar se tiče načrtovanja prodaje novim kupcem. Podjetja lahko tako pridobijo tudi ugodnejše pogoje financiranja, saj v bilancah ne izkazujejo zapadlih obveznosti, ki jih od kupcev ni bilo mogoče izterjati.

Prednost formalne zaščite pred tveganji neplačil je tudi v tem, da kupcem in strankam ni potrebno vedeti, da podjetje uporablja zavarovanje terjatev za zaščito pred neplačili. Tako lahko družba nemoteno in uspešno posluje z obstoječimi in novimi partnerji oziroma kupci in z njimi ohranja dobre poslovne odnose.

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.