Čemu služijo industrijska olja?

industrijska oljaIndustrijska olja so nepogrešljiv del, pomemben za učinkovito obratovanje industrijskih strojev in delovne opreme. Industrijskim strojem in delovni opremi morajo industrijska olja zagotavljati zmanjševanje trenja, vibracij, preprečevanje nastanka korozije, zmanjševanje glasnosti delovanja, zagotavljati mora prenos nečistoč in trdih delcev v filtracijski sistem. Ustrezna industrijska olja imajo sposobnost ustvariti tanek zaščitni sloj med naležnimi površinami, s tem je zagotovljeno zmanjševanje trenja, daljša življenjska doba ter večja učinkovitost. Med industrijska olja spadajo reduktorska olja, kompresorska olja, hladilno/toplotna olja, olja za mazalne sisteme ležajev, turbinska olja in druga industrijska olja.

Reduktorska olja zmanjšujejo obrabo ter okvare, zaradi katerih lahko zastane proizvodnji proces v večjem ali manjšem obsegu. Reduktorska olja imajo za razliko od drugih olj večjo odpornost na oksidacijo ter sposobnost zanesljivega delovanja pri visokih obremenitvah in temperaturah. Kompresorsko olje mora zagotoviti visoke sposobnosti napenjanja olja, izločanje kondenzirane vode, sposobnost zračne separacije, nizke izgube zaradi izhlapevanja ter visok nivo čistoče komponent. Kakovostno kompresorsko olje zagotavlja tudi daljše intervale menjave, s tem pa so kupcu oziroma uporabniku zagotovljene pomembne konkurenčne prednosti.

Olja za mazalne sisteme ležajev zagotavljajo brezhibno delovanje, zmanjšujejo trenja ter lahko izboljšajo karakteristike delovanja. V tem primeru je potrebno upoštevati delovno območje in karakteristike ter zanj najti primerno olje za mazalne sisteme ležajev. Dodatno lahko na karakteristike delovanja vpliva okolica. V prevroči okolici lahko lažje hlapljive komponente izparijo, težje hlapljive pa se naložijo na obodu cevi. S tem se zmanjša presek cevi ter posledično pretok olja za mazalne sisteme ležajev. Nečistoče v olju lahko prav tako vplivajo na delovanje nekaterih komponent.

Turbinska industrijska olja so največkrat narejena iz parafinskih baznih olj ter kvalitetnih aditivov. Zagotavljajo antikorozijsko zaščito, dobre lastnosti izločanja vode, imajo aditive proti penjenju ter zagotavljajo oksidacijsko stabilnost. Turbinska industrijska olja se uporabljajo za turbine, kompresorje v cirkulacijskih sistemih in črpalke. Tudi za industrijska olja velja nepisano pravilo, da se pri njihovi kvaliteti ne varčuje, prav tako pa tudi ne pri servisnih intervalih. V obeh primerih se investicija hitro obrestuje.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.