Prihodki Piano Media v Sloveniji presegli pričakovanja

Piano Media je v prvem mesecu delovanja v Sloveniji s prodajo skupnih naročnin na spletne vsebine medijev ustvarila več kot 26.000 evrov prihodkov. Slovenija je druga država, v kateri je slovaško podjetje ponudilo svoj unikatni sistem za plačevanje vsebin v internetu. Devet slovenskih založnikov se je januarja 2012 odločilo ponuditi svoje spletne vsebine preko sistema Piano, da bi tako ustvarili dohodke s prodajo vsebin slovenskim uporabnikom interneta. (more…)

Splošni prodajni pogoji

Člen I
Uvodna določila

 1. Ponudnik storitve sistema Piano je gospodarska družba Piano Media d.o.o, Celovška c. 228, 1000 Ljubljana, matična številka: 6060200, DDV id: 77561759, naziv banke: Banka Koper, številka računa: SI56 1010 0005 0205 061, (v nadaljevanju “ponudnik“).
 2. Stranka ponudnika je vsaka oseba, ki ponudniku plača naročnino za dostop do naročniške storitve ponudnika (v nadaljevanju “stranka“).
 3. Za namene teh Splošnih prodajnih pogojev (SPP) izraz sistem pomeni integriran kompleks informacijskih in komunikacijskih tehnologij, ki ga upravlja ponudnik in ki strankam proti plačilu naročnine omogoča dostop do naročniške storitve. (v nadaljevanju “sistem“).
 4. Za namene teh SPP izraz naročniška storitev pomeni dostop do plačljivih odsekov posameznih spletnih strani glede na aktualno ponudbo sistema Piano. Ponudba storitev je objavljena na spletni strani www.pianomedia.si. Dostop prek sistema ponudnika je stranki omogočen proti plačilu naročnine za izbrano naročniško obdobje (v nadaljevanju “naročniška storitev“).
 5. Za namene teh SPP izraz naročnina pomeni denarno vsoto, katero stranka plača ponudniku za dostop do naročniške storitve za določen čas in to glede na aktualno ponudbo sistema Piano (v nadaljevanju “naročnina“).
 6. Za namene teh SPP izraz naprava pomeni kakršnokoli tehnično sredstvo, ki omogoča priključitev na internet (v nadaljevanju “naprava“).
 7. S plačilom naročnine stranka potrjuje svoje soglasje s temi SPP.
 8. Ti splošni prodajni pogoji (v nadaljevanju “SPP“) urejajo vzajemne pravice in dolžnosti med ponudnikom in stranko.

(more…)

POLITIKA ZASEBNOSTI SISTEMA PIANO

Upravljavec osebnih podatkov: PIANO MEDIA, spletni naročniški sistemi, d.o.o., s sedežem v Ljubljani, Litijska cesta 57, MŠ: 6060200, ID za DDV: SI77561759.
Za uspešno registracijo naročniškega razmerja v sistemu Piano potrebujemo nekatere Vaše osebne podatke, katere bomo upravljali v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Šteje se, da ste z registracijo naročniškega razmerja privolili v obdelavo in shranjevanje Vaših osebnih podatkov kot tudi z načinom njihovega varovanja, ravnanja in posredovanja na način kot ga opredeljuje politika zasebnosti.

(more…)

Kaj morate vedeti o Pianu?

 1. Za eno naročnino boste dobili odprt dostop do izvirnih novic in kvalitetnejših medijskih vsebin na izbranih slovenskih spletnih straneh medijev. Z eno samo prijavo boste imeli dostop do vseh vključenih strani medijev oz. njihovih vsebin,  ne glede na to, na kateri strani medija boste plačali naročnino.
 2. Cena mesečne naročnine je 4,89 evrov ali 48,90 evrov na leto. Lahko pa poizkusite tedensko naročnino in sicer za samo 1,99 evra.
 3. Denar iz vaše naročnine bo razdeljen izključno med spletne strani, ki jih resnično obiskujete – na ta način boste sami odločali, katere medije želite podpreti, le-ti pa bodo s pomočjo tako ustvarjenega prihodka, lahko še bolj razvijali in izboljševali spletne vsebine ter bodo motivirani podpirati kakovostno novinarsko delo.